Vì sao Lưu Bá Ôn vội vã từ quan khi đến miếu thờ Khổng Minh?

Đến cuối triều nhà Nguyên, Trung Hoa xuất hiện một người tên là Lưu Bá Ôn, tinh thông binh pháp, sách lược, túc trí đa mưu, liệu sự như thần.

Vì sao Lưu Bá Ôn vội vã từ quan khi đến miếu thờ Khổng Minh?

Lưu Bá Ôn là người tinh thông mệnh lý học. Trong dân gian cũng có truyền thuyết kể ông là Thần tiên hạ phàm đến để trợ giúp Minh Thái Tổ thành tựu đại nghiệp.

Chuyện kể một hôm ông tìm thấy bài thơ lạ trong miếu thờ Khổng Minh, Lưu Bá Ôn vội vã từ quan vì 1 lý do bất ngờ.

Video Lưu Bá Ôn viếng mộ Gia Cát Lượng, vô cùng hoảng sợ khi đọc được dòng chữ:

Nguồn: YouTube/Huyền bí TV

XEM THÊM:  Giải mã bí ẩn quái vật 'dưa chuột' biển khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ
Khám phá khoa học đó đây

FREE
VIEW