Công cụ chuyển đổi tiền tệ


Công cụ chuyển đổi tiền tệ đầy đủ

Hiện nay có 197 quốc gia độc lập và vùng lãnh thổ tuy nhiên chỉ có 164 loại đơn vị tiền tệ được sử dụng trên thế giới. Nguyên nhân là do một số nước không có đồng tiền riêng và sử dụng ngoại tệ như đồng tiền chính.

Lưu ý: Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp miễn phí với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG ĐẢM BẢO độ chính xác các tỷ giá, điều này có nghĩa là không có sự đảm bảo chắc chắn cho việc MUA BÁN hoặc DÀNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.