Bà Phương Hằng mải mê livestream, ông Dũng “lò vôi” phản ứng gì?

Mới đây, trong buổi livestream bà Phương Hằng tiết lộ về biểu cảm của chồng là ông Dũng “lò vôi” phản ứng trước việc mải mê livestream của mình.
Bà Phương Hằng mải mê livestream, ông Dũng “lò vôi” phản ứng gì?

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Ba Phuong Hang mai me livestream, ong Dung

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ba-phuong-hang-mai-me-livestream-ong-dung-lo-voi-phan-ung-gi-1609028.html